Pollination Academy

Avian|Human
sammenfletninger af fugle og mennesker i København


“If the narratives in the Anthropocene teach us anything, it is that the interests of humans and the interests of living beings are now intertwined. We must therefore imagine common causes.”
(Noë Gross: “We are not alone in the world”, 2021)

“The bird makes body with space”
(Vinciane Despret, 2020)

Program
7/2 - 17-19 Vintermøde    
Avian Human vintermøde - at leve i byen med fugle, intro til fremtidsskrivning, til projektet og kunstnerne og lidt leg med designværktøjer fra Pollination Academy. Vi inviterer samtidig beboere til at give os fortællinger om deres relationer til og oplevelser med fugle: levende, døde, fremtidige, fortidige, glemte eller fortrængte.
Åben for alle interesserede. 
Ingen entré. Ingen tilmelding nødvendig.
Eventuelt i et af kulturhusets lokaler hvis vi ikke har en varmeordning i domen endnu. Se efter os i cafeen eller ved domen. Faciliteres af aktionsfilosof og medstifter af Pollination Academy, Oleg Koefoed

12+26/2 + 12/3   Læsekreds om Living As a Bird
Den belgiske filosof og forfatter Vinciane Despret har i flere årtier bevæget sig mellem fugle og adfærdsforskere, og skrevet både bøger og artikler om hvordan vi kan forstå verden gennem fuglenes adfærd, fx What Would Animals Say If We Asked the Right Questions? fra 2016. En af de seneste er Living as a Bird fra 2020, som vi vil læse sammen med interesserede. Vi indretter domen til hyggelæsning (cirka en tredjedel hver gang) og samtale og læsekredsen faciliteres af flere af projektets kunstnere med forskellige gæsteoptrædener.

Bogen kan ses her og købes alle mulige steder på nettet.
  
Tid: hver anden søndag kl 15-17
For alle interesserede
Ingen entré. Man skal dog selv anskaffe bogen.

14/3 og 21/3
Foredrag, samtale og jævndøgnsvandring om fugle, migration og tid
Over to tirsdage inviterer vi til dyb indsigt i fuglenes liv og væsen med Nikolaj Noel Christensen, kandidat i naturdannelse og mangeårig fugleobservatør og naturfotograf.

14/3 Foredrag og samtale om fuglebevægelser i krigens tid
Nikolaj Noel Christensen giver et oplæg om fuglenes migrationer og strømme i krigens tid og ser på, hvordan fuglene påvirkes af menneskenes konflikter. Herefter interviewer Oleg Koefoed Nikolaj om hvordan vi kan blive klogere på vores eget forhold til naturen ved at forstå fuglene.
Ingen entré.
Tid: 17-19
Sted Dome of Life

21/3 Jævndøgnsvandring ind i en fælles fremtid
Nikolaj Noel Christensen inviterer os på jævndøgnsvandring, hvor vi starter på Amager Fælled og bevæger os tilbage mod Dome of Life - en vandring der udforsker fugletid og menneskene og strækker sig ind i en fælles fremtid. Vi slutter ved domen med et lille traktement til at varme os.
Tid 16-19
Mødested Dome of Life
Entré 50 kr inkl forfriskning

25/3 Going Visiting the Subject-Object-making Dance.
Med udgangspunkt i besøg i hinandens praksisser og Islands Brygges fugle/menneskeliv udvikler Nana-Francisca Schottländer og Laura Winge et nysgerrigt blik ind i andre måder at komme hinanden ved på tværs af arterne. Processen udfoldes den 25. marts og spor og artefakter fra den installeres i domen.
Workshoppen tager udgangspunkt i Despret læsekredsen, men kan sagtens opleves uafhængigt af læsningerne. 
Tid 12-15
Sted Dome of Life
Målgruppe: voksne
Entre: 50 kroner inkl forfriskning

1/4 og 15/4 Meditationer over fugle i krisernes tid
Lydkunstner Maiken Vibe Bauer inviterer til to lydoplevelser, som leder op til et større værk hun er på vej med, på og om Vestamager. En undersøgende guidet vandring i og af landskabet hvor flerartede stemmer og aktører mødes og søger at finde fælles sprog og stedfæste gennem handlinger, fortællinger og ritualer - at trække vejret sammen. Værket vil bestå af en blanding af guidende stemmer, optagelser af fugle og lydlige gengivelser af landskabet - en fælles bevægelse, rytme og undersøgelse af forbundethed med det mere-end-menneskelige i krisernes tid. De to mindre værker vil være tilgængelige for publikum i/omkring domen fra hhv 1 og 15 april.
Fra 1 april  “Meditationer for fugle”
Fra 15 april “Kor for fugle”
Fri entré.

22-23/4 Becoming Species “Nesting”
Borgerinddragende workshop og performance
Becoming Species slår sig ned i domen og bygger en rede i samarbejde med lokale. Vi giver plads til det vilde fugleliv og lader redens vokseværk sprede sig vildt og uhæmmet. Domen transformeres til et æg, som vi våger over og følger med i dens forskellige udviklingsstadier, indtil den en dag klækkes og morfede nyfødte fugle-mennesker møder verdenen for første gang, forsøger at sprede sine fuglevinger og leve med sin nye fjerdragt. Hvordan tilpasser denne morfede art sig Islands Brygges travle bymiljø? De forsøger at flyve frit, men er udfordret af at være en art, der lever i en verden, hvor fuglenes perspektiv er noget mennesket kun kan forestille sig, og derfor bliver overhørt. Hvordan bliver fuglenes behov hørt? De er begyndt at synge højere, for at kunne overdøve larmen fra menneskenes mylder, maskiner og trafiklarm.
Vi inviterer til i fællesskab at skabe og opleve denne rejse fra rede, til æg, til art i samfundet. Gennem at knytte, bevæge og synge sammen, vil Becoming Species undersøge forholdet mellem menneske og fugle.
Målgruppe: Voksne og børn (sammen med voksne)
Tid 10-18 begge dage
Sted Dome of Life
Fri entré.

***

AVIAN HUMAN og DOME OF LIFE er støttet af Amager Vest Lokaludvalg, Københavns Kommune, Sharing Copenhagen, Growing Pathways og Njord Green. Vi takker dem og alle de medvirkende!  

***

Avian Human København - mere info
Fuglene har altid været i byerne. Med Avian|Human vil vi lytte til dem og høre, hvordan deres by ser ud. Siden Rachel Carson i 1962 advarede os om “The silent spring”, hvor vi ville opdage hvor tavs verden bliver uden fugle i den, har byerne udviklet sig eksplosivt. Tres år senere undersøger filosoffen Vinciane Despret hvad Living like a Bird vil sige. Hun fremhæver stilheden, men nu er det den stilhed, som man først opdager når man lytter længe nok til solsortens sang på dens egne præmisser.

Kunstnergruppen bag Avian|Human undersøger hvordan vi kan forestille os en by, som ikke kun er menneske-centrisk, men sætter livet i centrum - en bio-centrisk by. Hvordan ser fremtidens by ud, hvis en fugl er lige så meget værd som et menneske? Kan vi forstå den fremtid ud fra spor af tidligere tiders fugleliv i byen? Og hvordan kan vi, som kunstnere og filosoffer, lære at lytte og være i dialog med fuglene og den verden, de lever i, så vi kan bidrage til fremtiden for en mere ligeværdig, biocentrisk by?

Projektet folder sig ud i domen og i bydelen fra februar til april, med brug af lyd, lys, performance, foto, video, foredrag, workshops og vandringer. Vi inviterer publikum og beboere på Bryggen til at bidrage til indholdet undervejs - og håber på at efterlade et varigt minde til bydelen og dens fugle og mennesker.

Projektet indgår i et samarbejde på tværs af landegrænser under overskriften “Conference of the Birds”.  


Medvirkende i Avian Human 

Nana-Francisca Schottländer
Nana Francisca Schottländer arbejder med emergerende hybrider mellem dans, performance, installation og konceptuel kunst. Centralt i hendes arbejde er hendes egen krop som et levende redskab i undersøgelse og skabelse. I de seneste år har hendes fokus været på det samskabende potentiale i møder og interaktioner mellem mennesker og mere-end-mennesker, så som vind, svampe, tidevand, jord og landskaber, med deres iboende fænomener og væsener. 

Maiken Vibe Bauer
Maiken Vibe Bauers arbejde trækker på lydinstallation, multimedieværker over i mere dokumentariske former som audio essays og arkiver. Hun er optaget af lydes stoflighed og materialitet og blandt andet hvordan steder og deres historier ræsonnerer i erindring og materialer og kroppe. Lyd er hendes primære medium, men hun udforsker også hvordan vores sanser reagerer og interagerer med og i landskaber - og hvordan disse rytmiske bevægelser skaber grund for forståelse og forhandling af steder (fx byområder, Lammefjorden mv). 

Becoming Species
Becoming Species er et aktivistisk performance-kollektiv med fokus på klima- og biodiversitetskrisen. Vi søger at skabe empati, forståelse og respekt mellem mennesker og andre arter ved at blive til andre arter, gennem bl.a. leg, meditation, udklædning/kostume, poesi, viden, yoga, ritualer, naturterapi, bevægelse, tekst og lyd, og at udbrede disse metoder/vores bevægelse til andre gennem facilitering af workshops og aktioner (interventioner i offentlige rum), således at andre har mulighed for at få indblik i vores praksis. Vi ønsker at skabe bevidsthed, handling og ny forståelse i forhold til klima- og biodiversitetskrisen gennem poetisk og kreativ aktivisme, performance, aktioner, fredelig civil ulydighed, workshops og andre relevante aktiviteter. Vi ønsker at skabe en regenerativ kultur hvor anerkendelse og omsorg for hinanden og andre arter er centralt.

Laura Winge
Laura Winge er Design Antropolog og PhD i co-design. Hun skaber co-design processer til andres eller hendes egne (dialogiske) værker. Laura fokuserer på interdisciplinære samarbejder og er særligt interesseret i at bruge fortællinger og andre formater som service travel og dokumentar der giver indsigt og resultater, der har nytteværdi for videre arbejde. Hun har arbejdet med stedsspecifikke kunstneriske udsmykninger og udstillinger.

Alexandra Buhl
Alexandra Buhl bruger en kombination af dokumentarisk og konstrueret materiale – video, lyd, fotografi og digitale collager – i en undersøgelse af krydsfeltet mellem menneskets sproglige og kropslige møde med verden. Derudover er hun kendt for sine eksperimenterende tegninger med hår/hårstrå (Hair Drawings, med Co’Libri Bogbinderi), og skabte sammen med komponist Ellen Birgitte Rasmussen og performancekunstner Nana Francisca Schottländer projektet Inseparable Together.

Nikolaj Noel Christensen
Nikolaj er kandidat i uddannelsesvidenskab med speciale i ledelse, naturdannelse og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Han har desuden været aktiv i miljøer omkring naturforståelse i København og organiseret talrige vandringer med oplevelser af fugle i byen. Nikolaj er desuden yderst aktiv og erfaren fuglefotograf.  http://nikolajnoel.com/about-us/

Oleg Koefoed & Patricia Csobanzsi
Oleg er filosof og har arbejdet med bæredygtighed, kultur og regenerative processer i et par årtier. Over adskillige landegrænser har han udforsket menneskers forhold til den verden, vi har drevet rovdrift på - og sammen med kunstnere, filosoffer og designere udviklet metoder og værktøjer til at genopdage et livgivende forhold mellem mennesker og verden. Sammen med designer Patricia Csobanszi har Oleg stiftet Pollination Academy i 2021, som arbejder med at bruge en kombination af aktivistisk filosofi og materialle designmetoder til at højne bymenneskers opmærksomhed på de økologier, som de indgår i. Målet er at udvikle værktøjer til at fremme regenerativ bevidsthed og samarbejde

Kontakt og tilmeldinger
oleg@growing-pathways.com eller 26 85 83 71.


For further questions or collaboration write to contact@growing-pathways.com or click contact.
The Pollination Academy - Summer School is supported by Amager Øst Lokaludvalg